Home НОВОСТИ Covid 19 Operations

Covid 19 Operations

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА COVID-19 ПАНДЕМИЯ
Възлагайки организирането или изпълнението на заявки и доставки на стоки от "Феникс Стоун Уъркс" ООД (ФСУ) и приемайки нашата оферта, Вие се съгласявате със следнoто:

  1.  ФСУ се освобождава от всякаква отговорност, доколкото неизпълнението/ неточното изпълнение на доставката е причинено от обективни обстоятелства, свързани с COVID-19 пандемията извън техния контрол в т.ч. за вреди от закъснели заявки , доставки и вреди по изпълнение  на краен проект(и), породено от закъснението.

  2. ФСУ запазва правото си да извършва едностранни изменения на договорените срокове за изпълнение , маршрути и тарифи, да начислява допълнителни разходи, както и да извършва за сметка на възложителите си всякакви целесъобразни действия със стоката.

  3. Възложителят изрично се съгласява да поеме за своя сметка всички разходи породени от извънредните обстоятелства в т.ч. разходи за задържане на оборудване, денгуби, разходи за извънреден автомобилен транспорт и извънредно складиране и др.

  4. Тези условия корегират клаузите на всякакви предшестващи писмени споразумения, сключени между ФСУ и възложителите им, които им противоречат, и имат действие за периода на обявената пандемия и до премахването на ограничителните мерки от засегнатите държави и се тълкуват съобразно правото на Република България. 

 

      

FRT 2_PHX_CONSOL
logo4   PHX FRT_6_TRANSPORT    logo3
  cov19 images  

Предвид създалата се обстановка (Covid19) в страната, моля всички търговски документи и заявки, товарителници  да се изпращат по @-мейл.


Back to all news

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Комбинация уникальных плиток, проектов на каменных профилных украшений и выдающихся прикладных фасадных работ производит престижной взгляд на любом месте жилого дома, жилое или коммерческое здание, внешние фасады, разработки гостиные, современную кухню, ванную или внутренного двора.

Контакты

Phoenx Stoneworks Ltd.
31A, Dragan Tzankov bulvd.
1113 Sofia, BULGARIA

 

tel: +359 2 960 8184
fax: +359 2 960 8180